Đánh giá của Ly Khánh

Ly Khánh 10

Quá tuyệt vời cho một bộ phim.
Hãy đến rạp xem ngay nha mọi người