Đánh giá của kkpham

kkpham 8

Lâu lắm rồi mới đi coi đc một bộ phim đẹp ở bối cảnh, chỉn chu trong cắt dựng, ẩn ý trong nội dung và hài hoà trong diễn xuất. Hôm đi coi Song Lang, rạp không có quá nhiều người, tuy nhiên, khi phim đã kết thúc, không có lấy một người bỏ ra về vội. Ai cũng đều nán lại xem credit cũng như để cảm xúc dang dở mà phim mang lại từ từ thẩm thấm vào trong người. Đây quả thật là một tín hiệu đáng mừng cho phim Việt. Và phim Việt cần thêm cần lắm cần nữa những bộ phim công phu lấy cảm xúc người xem như thế này.