Đánh giá của Vũ Đạm Nhiên

Vũ Đạm Nhiên 7

CẢM XÚC, LƯNG CHỪNG VÀ TIỀM NĂNG

Điểm 6.5. Do không có điểm phẩy nên bấm vào 7 sao.

Phim có mở đề rõ. Hồi 1 phát triển đúng mở đề. Sang hồi 2 mở ra 1 mở đề khác. Và không khép lại vào hồi 3. Phim vì vậy có quá nhiều nội dung chủ đạo khiến người xem phân tán.

Màu phim đẹp dễ gây cảm giác u hòai về 1 thời quá vãng. Âm thanh được đầu tư lớn. Nhạc soạn lời lẫn không lời đều đáng nghe.

Diễn xuất tốt, thọai duyên.

Tiếc là phim không định rõ thể tài và đối tượng nên gây cảm giác lưng chừng. Dẫu vậy phim cho thấy tiềm năng rất lớn từ đạo diễn. Cách dựng phim tạo được dư lượng cảm xúc lớn. Hy vọng anh sẽ rút kỹ kinh nghiệm này để có phim sau tốt hơn.

#Nhiên