Đánh giá của 140862120239235

140862120239235 7

K được hay như những gì nghĩ. Vẫn chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của Spiderman 2