Đánh giá của 2211597439167958

2211597439167958 8

Plot twist của phim khá dễ đoán, nhưng vẫn là một bộ phim hay marvel, lột tả lên một Peter với những trách nhiệm đang phải gánh vác trên vai mình, khiến mình nhớ đến câu nói huyền thoại của uncle Ben:' Sức mạnh càng lớn đi đôi với trách nhiệm càng lớn