100 %

Sunyi nhận được 5 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 9.40.

이 영화에 대한 등록된 리뷰가 없다 Death Whisper.

Các bình luận khác

thanhbinh155

Phim ý nghĩa về phần cuối. Tình tiết bất ngờ.