Đánh giá của minhnhat120899

minhnhat120899 7

Tạm được. Kỉ xảo đỉnh cao, nhìn giống game nhân vật 3D.