Đánh giá của weatherby7s

weatherby7s 7

Yếu tố bất ngờ không cao, kịch bản dễ đoán trước được, thiết nghĩ 1 bộ phim" Mì ăn liền' cuối năm như vậy cũng ổn.