Đánh giá của Thịnh Cháy

Thịnh Cháy 1

Phim rùng lắc như trên bar , xem đau cả đầu