Đánh giá của kkpham

kkpham 5

Kịch bản không có gì mới mẻ. Bù lại nhịp phim và hiệu ứng là hai thứ giúp khán giả ở lại với phim đến tận phút cuối.