Đánh giá của AnnieGrindelwald

AnnieGrindelwald 9

Phim hay, các cảnh đánh đấm cũng "đến" chứ không dở dở ương ương, nhiều cảnh nhìn Gal đẹp hú hồn luôn, vừa đẹp lại vừa ngầu. Tuy nhiên có vài cảnh màu phim tối thui chuẩn DCEU đó giờ, hơi nặng nề trì phim một chút nhưng nhìn chung thì là phim đáng coi <3