Đánh giá của Nguyễn Anh Thư

Nguyễn Anh Thư 8

Phim dễ thương và hài lắm, đoạn cuối khá là xúc động hehe.