Đánh giá của Nguyễn Lê Phương Duy

Phim hay, thông điệp ý nghĩa nhưng xem bản lồng tiếng ko truyền tải đc hết mạch cảm xúc của phim từ lời thoại đến nhạc nền.