Đánh giá của Cocochin

Cocochin 8

Điểm cộng: đồ hoạ đẹp, hấp dẫn, có vài tình tiết hài rất vui (nhưng hơi hentai)
Về nội dung thì với mình không tới xuất sắc lắm, thực-ảo liên tục, với nhịp phim đều đều nên không khiến mình đọng lại cảm xúc cho lắm