Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch official trailer - Moveek: Lịch chiếu & Mua vé phim toàn quốc

MarsLe · · 0

Gia đình John Garrity và Allison, cùng con trai Nathan, tìm đường trốn chạy khỏi thảm họa thiên thạch trong vòng 48h.