Ác Quái trailer - Moveek: Lịch chiếu & Mua vé phim toàn quốc

anan681 ·

Một gia đình nọ vướn vào một thế lực đen tối, từ đây gia đình này cũng phát hiện thêm một thực thể đáng sợ tại vùng lầy – nơi họ đang sinh sống.