Cú Úp Rổ Đầu Tiên official trailer - Moveek: Lịch chiếu & Mua vé phim toàn quốc

anan681 ·

Review Cú Úp Rổ Đầu Tiên và lịch chiếu Cú Úp Rổ Đầu Tiên tại Moveek. The First Slam Dunk khắc họa việc bóng rổ có ảnh hưởng to lớn như thế nào đến sự trưởng thành của mỗi thành viên Shohoku.