Dcine

2 cụm rạp chiếu phim thuộc 2 khu vực.
2 cụm rạp sắp khai trương.

1 cụm rạp

Digimax Soc Trang

Level 7, Anh Quang Plaza, 7-9 Ton Duc Thang Street, Ward 6, Soc Trang City

Opening soon
Closed

Dcine Ben Thanh

호치민시