Dcine

3 cụm rạp chiếu phim thuộc 3 khu vực.

1 cụm rạp

DCINE Soc Trang

Level 7, Anh Quang Plaza, 7-9 Ton Duc Thang Street, Ward 6, Soc Trang City

1 cụm rạp

Dcine Ben Thanh

6 Mac Dinh Chi, District 1, HCMC

Closed

Dcine Quang Ngai

Quang Ngai

DCINE Bắc Ninh

Bac Ninh