Hệ thống rạp Dcine

0 cụm rạp chiếu phim thuộc 0 khu vực.
5 cụm rạp sắp khai trương.

Sắp khai trương

DCINE Sóc Trăng

Sóc Trăng

DCINE Bến Thành

Tp. Hồ Chí Minh

DCINE Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

DCINE Quy Nhơn

Bình Định

DCINE Bắc Ninh

Bắc Ninh