Phim sắp chiếu

Pete's Dragon

1 giờ 42 phút Adventure, Family, Fantasy

Don't Breathe 16+

1 giờ 28 phút Thriller

One Piece Film: Gold 16+

Adventure, Animation

Mechanic: Resurrection 16+

1 giờ 39 phút Action, Thriller, Crime

Mid-July Days

1 giờ 34 phút Thriller, Horror

FamilyHood

1 giờ 59 phút Comedy, Drama

Nắng

Comedy, Family

Găng Tay Đỏ

Action, Thriller

Kickboxer: Vengeance

Action, Drama

The Unspoken

1 giờ 30 phút Thriller, Horror

Chia sẻ vị trí của bạn để tìm lịch chiếu tốt hơn! Định vị