Sắp chiếu

Danh sách các phim dự kiến sẽ khởi chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.

22/07 - 28/07
19/08 - 25/08
02/09 - 08/09
30/09 - 06/10
02/12 - 08/12
06/01 - 12/01
20/01 - 26/01

24/01