Phim Việt Nam 2020

37 phim Việt Nam dự kiến sẽ ra mắt tại các rạp trên toàn quốc trong năm 2020