Phim Việt Nam 2022

43 phim Việt Nam dự kiến sẽ ra mắt tại các rạp trên toàn quốc trong năm 2022