Phim Việt Nam 2022

44 phim Việt Nam dự kiến sẽ ra mắt tại các rạp trên toàn quốc trong năm 2022