Phim Việt Nam 2016

42 phim Việt Nam đã ra mắt tại các rạp trên toàn quốc trong năm 2016