Phim Việt Nam 2020

34 phim Việt Nam đã ra mắt tại các rạp trên toàn quốc trong năm 2020