Phim Việt Nam 2013

21 phim Việt Nam đã ra mắt tại các rạp trên toàn quốc trong năm 2013