Phim Việt Nam 2012

21 phim Việt Nam đã ra mắt tại các rạp trên toàn quốc trong năm 2012