Phim Việt Nam 2019

43 phim Việt Nam dự kiến sẽ ra mắt tại các rạp trên toàn quốc trong năm 2019