Những Cánh Én Đầu Tiên

Hàm Rồng, Thanh Hoá 1965, nơi diễn ra trận không chiến đầu tiên giữa Không quân Việt Nam và Không quân Mỹ .


Thể loại: Short