Bài viết liên quan

Pháp Sư Mù – Nghe Huỳnh Lập kể chuyện tâm linh theo phong cách hài hước

Tin tức · VLynd ·

Pháp Sư Mù kể lại hành trình tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của Tinh Lâm và vô số câu chuyện hấp dẫn xảy ra trong quá trình điều trị đôi mắt.