Hai Phượng

Furie

Người mẹ không bao giờ bỏ cuộc, cục tính, gai góc và quật cường.

Khởi chiếu: 22/02/2019 tại Việt Nam
Thể loại: Action
Đạo diễn: Lê Văn Kiệt
Nhà sản xuất: Ngô Thanh Vân, Trần Bửu Lộc