Phim Việt Nam 2017

36 phim Việt Nam đã ra mắt tại các rạp trên toàn quốc trong năm 2017