Trạng Quỳnh

Trạng Quỳnh sẽ xoay quanh hành trình giải cứu thầy Đoàn, đồng thời là cha Điềm đầy gian truân nhưng cũng nhiều tiếng cười của những con người nhỏ bé trong xã hội phong kiến dù luôn bị chèn ép bởi tầng lớp quan lại bất công.

Khởi chiếu: 05/02/2019 tại Việt Nam
Thể loại: Comedy, Adventure
Đạo diễn: Đức Thịnh