Bài viết liên quan

Lật Mặt 2 - Tôi thấy thích

Tin điện ảnh · Moveek ·

Nếu có ai đó hỏi bạn rằng thế nào là một bộ phim “Hay”?


Cộng đồng

nhoctapseo 10

Khá là hay, xứng đáng đồng tiền bát gạo
Tốt nhất là tự nên đi xem và trải nghiệm, đừng nghe nhiều thành phần anh hùng bàn phím chém gió