Community

Jaioo147 1

Nhà làm phim kiểu ra để troll mọi người

ericxu 1

phim cực tệ, xem cứ như là tra tấn mọi giác quan của khán giả ấy dở từng giây từng phút và kỹ xảo cũng tệ nói chung là tệ toàn bộ, không nên xem.