Showtimes

Select region for showtimes of .

Related Articles

Review phim Ngày Tàn Của Đế Quốc - Đừng để tên phim đánh lừa!

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Ngày Tàn Của Đế Quốc (Civil War) đem đến một hành trình phim ảnh điệu nghệ về kỹ thuật và kịch bản xuất sắc.


Review Ngày Tàn Của Đế Quốc (Civil War) - Bộ phim đáng tiền của A24

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Về cuộc bàn luận chính trị, có vẻ như đến cuối cùng, đạo diễn Alex Garland quyết định Ngày Tàn Của Đế Quốc là một phim khoa học viễn tưởng. Phim không mấy mặn mà với chính trị như chúng ta hằng nghĩ.


Ngày Tàn Của Đế Quốc (Civil War) - 5 điều cần biết trước khi xem phim

Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

Ngày Tàn Của Đế Quốc biến bản thân nó thành thuyết âm mưu?

View more about