Related Articles

[REVIEW] Contagion - Tình người trong thời khắc đại dịch

Đánh giá phim · KNTT ·

Trải qua 106 phút, Contagion như một sự cảnh báo để người xem tự giác bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của bản thân hơn giữa sự bùng phát của dịch virus.