Related Articles

Ra rạp xem gì? - 4 Bộ phim ra mắt tuần này các mọt phim phải xem qua!

Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

22.04 này, rạp đón về 4 bộ phim này dành cho các mọt đây!

Community

ericxu 8

Đánh đấm cũng oke lắm, cảnh quay có phần máu me và 1 cảnh hơi nhạy cảm còn tổng thể thì phim giải trí cũng tốt và hay phết.