CGV Hung Vuong Plaza

7 층, Hung Vuong Plaza, 126 Hung Vuong 거리, 지구 5, 호치민시