CGV Hùng Vương Plaza

Tầng 7 | Hùng Vương Plaza 126 Hùng Vương Quận 5 Tp. Hồ Chí Minh

+84 8 2 222 0388

Lịch chiếu Giá vé Bình luận