Lotte Gò Vấp

Tầng 3, 242 Nguyễn Văn Lượng, Q. Gò Vấp

Lotte Gò Vấp tại Lotte Mart Gò Vấp sau khi ra mắt đã giải tỏa áp lực giải trí rất lớn trong khu vực. Dù đã có nhiều rạp tại Gò Vấp, nhưng lượng khán giả vẫn tiếp tục tăng lên.