Lotte Gò Vấp

Tầng 3, Lotte Mart Gò Vấp, 242 Nguyễn Văn Lượng, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Lotte Gò Vấp tại Lotte Mart Gò Vấp sau khi ra mắt đã giải tỏa áp lực giải trí rất lớn trong khu vực. Dù đã có nhiều rạp tại Gò Vấp, nhưng lượng khán giả vẫn tiếp tục tăng lên.