Đánh giá của Delavega

Delavega 8

Phim cốt truyện khá ổn, bố cục tất cả ổn, cảm xúc về cuối dồn rất hay,