Đánh giá của Arisu

Arisu 6

Phim khá trẻ con và có rất nhiều điểm vô lý, diễn xuất và lời thoại ở nhiều đoạn cũng hơi làm lố, không được tự nhiên. Dù vậy phim coi khá vui vẻ và đáng yêu, nên nếu dễ tính và chỉ cần xem để giải trí thì có lẽ phim cũng không tệ.