Đánh giá của Khanh272421

Khanh272421 3

Là chủng tộc đi dẫn dắt trái đất. Mà người không biết nói, người khùg khùg, người chưa 18, người mắc bệnh diễn viên.... Tư duy các nhân vật tại một số tình huống khá khó hiểu. Khác xa với suy nghĩ khi xem trailer. Hãy chuẩn bị một tâm lý thật là thoải mái và bao dung trước khi xem phim này.