Đánh giá của Trần Minh

Trần Minh 9

Cốt truyện,dẫn dắt,bất ngờ ,cảm xúc,nhân vật,hình ảnh đánh giá theo cá nhân là xuất sắc trừ 1đ là âm nhạc ko cao trào như những phim khác trong vũ trụ marvel ;))