Đánh giá của tronghieung

tronghieung

Trong Hieu Nguyen

Editor (Trên đường Pitch)

Hài hước, nhẹ nhàng, thấm thía.