Đánh giá của NguyenKhacDao

NguyenKhacDao 10

Mình không thể hiểu được các nhận xét chê bai phim. Suýt nữa lỡ mất 1 tác phẩm điện ảnh đỉnh cao.
Hành động đỉnh cao, kịch bản, diễn xuất, góc quay không thể rời mắt.
Trong khi 1 vài phim kém hay lại đang overrated.
Đi coi và bạn sẽ không hối tiếc 1 đống nào cả.