Đánh giá của Louis Dang IOn

Louis Dang IOn 10

Phim hay, kỹ xảo hoành tráng, nội dung cũng tàm tạm, đoạn cuối phim cao trào nhất và cũng là đoạn cảm động nhất.