Phim chưa đến ngày khởi chiếu.
Đánh giá về Godzilla: King of the Monsters sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 30/05/2019.