Chúa Tể Godzilla

Godzilla: King of the Monsters

Phim chưa đến ngày khởi chiếu.
Đánh giá về Chúa Tể Godzilla sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 30/05/2019.