Đánh giá của HeisenbergPhu

HeisenbergPhu 6

Nếu xem phim với một tinh thần đề tài tình cảm gia đình, tâm lý nhân vật thì Greenland hoàn toàn làm tốt những yếu tố đấy. Tuy nhiên, nếu người xem mong muốn một bộ phim hoành tráng như Ngày Tận Thế của Michael Bay hay 2012 của Roland thì không có đâu.